Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2013

aleksandraky
9764 84d9 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna

August 31 2013

0071 eeed
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatwardziel twardziel

August 25 2013

aleksandraky
5946 135f
Reposted fromcolourme colourme vianikotyna nikotyna
1979 a6fd 500

schickjessica:

Today in an abandoned house in Ferndale, California.

aleksandraky
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromciarka ciarka viapimpmyheart pimpmyheart
aleksandraky
4758 2020
Reposted fromcalifornia-love california-love viasmaller smaller
aleksandraky
Reposted fromsober sober viaalevaenerle alevaenerle

August 20 2013

aleksandraky
Zmieniałam się dla ciebie […]. Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaunusual unusual
aleksandraky
aleksandraky
3340 8f56
Reposted frombizubizu bizubizu viaretaliate retaliate

August 10 2013

aleksandraky
7416 5a61
Reposted frompaflucy paflucy vianikotyna nikotyna
aleksandraky
    Powiedz, co u Ciebie 
    słychać, co można widzieć, 
    gdy się jest Tobą.
— Stanisław Barańczak - Widokówka z tego świata
Reposted frommsitudinis msitudinis viajdeg jdeg
aleksandraky
Reposted fromolalaa olalaa viasmaller smaller
2715 ce62
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore vianegacja negacja
aleksandraky
Reposted frommayamar mayamar vianegacja negacja

July 12 2013

aleksandraky
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakabliukai kabliukai

June 27 2013

1466 395d
Reposted fromtosiaa tosiaa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
aleksandraky
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

aleksandraky
— Wygląda pani okropnie. 
— Ostatnio źle sypiam. Myślę o tylu sprawach.
— Tess Gerritsen - Dawca
Reposted fromIriss Iriss viajdeg jdeg

June 15 2013

aleksandraky
Reposted fromdraga draga viajdeg jdeg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl